0.00 EUR
Reģistrēties

Atteikuma veidlapa

ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA

 

(lūdzu aizpildiet šo veidlapu.)

Vēlos atgriezt preci 

Preces nosaukums un pasūtījuma numuru:

________________________________________________________________

Atgriešanas iemesls:

_________________________________________________________________

Pirkumu apliecinoša dokumenta veids/tips un numurs:

_________________________________________________________________

Patērētāja vārds, uzvārds:

_________________________________________________________________

Patērētāja adrese: _____________________________________________________

Patērētāja telefona numurs: _________________________________________________________________

Patērētāja bankas nosaukums un konts:

_________________________________________________________________

Preces atpakaļ sūtīšanas adrese:

___________________________________________________________

Jums ir tiesības 14 dienu laikā no no preces vai preces daļas saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atgriezt preci. Atteikuma veidlapas vai iesnieguma nosūtīšana noteiktajā termiņā atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces neatbilstību līguma noteikumiem, tad patērētāja pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ. Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā! Līdz ar to ieteicams ar preci apieties saudzīgi, kā arī uzmanīgi atvērt tās iepakojumu. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, pārdevējam ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad patērētājs nosūtījis rakstisku atteikumu, vai septiņu kalendāra dienu laikā pēc izmaksas apliecinošu dokumentu saņemšanas atmaksāt patērētājam visas viņa veiktās iemaksas.

Nosūtot preci atpakaļ patērētajam jānogādā  ‘’AS MĒBEĻU NAMS’’ Dzelzavas iela 72, Rīga  personīgi:

- preces pirkumu apliecinošs dokuments,

- prece nesabojātā oriģinālajā iepakojumā,

- aizpildīta atteikumu tiesību veidlapa.  

Patērētāja paraksts un atšifrējums:   ______________________________

 „______”___________________201____gads                                                                               

Pārdevēja pārstāvja atzīme par veidlapas saņemšanu:

___________________________________________                                                                                                   (pārstāvja paraksts, atšifrējums un datums)

„______”___________________201____gads                                                                                                   

 

Drošības kods