0.00 EUR
Reģistrēties

Pielikums Nr.1 (individuālais pasūtījums)

                                                                                                    Pielikums Nr.1

Individuālais pasūtījums.

Pasūtījuma numurs__________

 • Pasūtījuma datums un vietā __________________________________

 

 • Pircēja vārds, uzvārds ______________________________________ e-pasts ________________________________  tālruņa numurs ______________.

 

Ja pasūtījums tiek izdarīts lietojot juridiskās personas rekvizītus:

 • Uzņemuma nosaukums _____________________________________
 • Juridiska adrese___________________________________________
 • Faktiska adrese___________________________________________
 • Uzņemuma reģistracijas numurs______________________________
 • PVN numurs______________________________________________

 

 • Precīza piegādes/saņemšanas adrese _________________________________________________________
 • Pasūtāmo preču nosaukums _________________________________
 • apdare vai materiāls ________________________________________

________________________________________________________

 • izmērs___________________________________________________
 • daudzums___________________ cena  kopā_________EUR,
 • avanasa maksājums 50% apmērā___________EUR
 • Piemērotās atlaides_______%
 • Pasītījuma izpildes laiks__________________________

        (norādāms kalendārajās nedēļās). Par pēdējo piegādes dienu uzskatāma

        kalendārās nedēļas piektdiena.

 

Pircēja Paraksts ___________vārds,uzvards________________________

(Ar šo apliecinu, ka visa pasūtīumā iesniegtā informācija ir precīza un patiesa)

Datums___________________

 

Pasūtījumu pieņema (vārds, uzvards)_____________________________

Datums____________________

Drošības kods