0.00 EUR
Reģistrēties

Apmaksa

  •  Visas preču cenas mēbeļu internetveikalā mnmebeles.lv norādītas ar Pievienotās vērtības nodokli 21%(PVN).
  • Preču cenās nav iekļauta samaksa par piegādi un uznešanu.
  • Veiktos pasūtījumus iespējams apmaksāt ar bankas pārskaitījumu un ar maksājuma kartēm 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas t.sk. maksājumi par piegādi un uznešanu.
  •  Par  summas apmaksas dienu ir uzskatāma diena, kad nauda ir saņemta Pārdevēja kontā.
  •  mnmebeles.lv pieprasa no klienta veikt 50% priekšapmaksu no preces vērtības precēm, kas pasūtītas pēc individuāla pasūtījuma un tiek noformēts rakstisks pasūtījums (pielikums Nr.1). Klients veicot priekšapmaksu piekrīt apmaksāt atlikušo preces vērtību pēc reķina izstādīšanas 5. darba dienu laikā.
  •  Ja klients atsakās nomaksāt atlikušo preces vērtību, tad prece netiek izsniegta un priekšapmaksa tiek  atgriezta samaksātā apmērā, atskaitot naudu par uzglabāšanu 1% apmērā  no 50% vērtības par katru uzglabāšanas dienu, skaitot  pēc 5 dienām no rēķina izrakstīšanas dienas. Pārdevējam ir tiesības lauzt šo līgumu un realizēt preci par brīvu cenu.
  •  Ja Klients veic individuālo pasūtījumu (pieskaņots Klienta izmēriem vai Klienta materiāliem), pēc avansa iemaksas Klientam nav tiesību atteikties no pasūtījuma pilnīgas apmaksas, kā arī nav atteikuma tiesības. Pārdevējam ir tiesības ieturēt iemaksāto avansu.

.

Drošības kods